องค์ความรู้กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า (Aqkaq)

November 25, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

Goal $0

0%

ข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

June 26, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

Goal $0

0%

ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

August 31, 2016 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

Goal $0

0%

สร้างโรงเรียนในเนปาล

August 31, 2016 Quarters Abuja Nigeria

Goal 75,000$

75%