การดำรงชีว

June 26, 2017 Mararaba Karu Nigeria

Goal $50,000

71%
End at: 2017-11-30

สร้างโรงเร

August 31, 2016 Quarters Abuja Nigeria

Goal 75,000$

75%

Run to raise funds blind peopl

July 8, 2016 Bhilwara Rajasthan India

Goal 65,000$

83%

Charity bike for children

July 8, 2016 Bilaspur Chhattisgarh India

Goal 100,000$

65%

Give in Someone Honor Memory

July 8, 2016 Sambalpur Odisha India

Goal 45,000$

78%

Severe weather natural disaste

July 8, 2016 Waverly Kadoma Zimbabwe

Goal 150,000$

96%

Generation of children orphane

July 8, 2016 Madhya Pradesh India

Goal 95,000$

79%

124 Million Children Not In Sc

July 8, 2016 Tescual Pasto, Narino Colombia

Goal 50,000$

65%
1 2