ข้อมูลพื้น

June 26, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

Goal $0

0%
End at: 2018-08-16

ข้อมูลพื้น

August 31, 2016 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

Goal $0

0%

สร้างโรงเร

August 31, 2016 Quarters Abuja Nigeria

Goal 75,000$

75%