งานฝีมือ

เรียนรู้ชนเผ่าพื้นเมืองคะฉิ่น

When looking at the stories told by women with disabilities, we realised that...

Raised: $35,436

Goal: $50,000

เด็กและเยาวชน

สร้างโรงเรียนในเนปาล

When looking at the stories told by women with disabilities, we realised that...

Raised: 56,251$

Goal: 75,000$

วิ่งเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็ก

When looking at the stories told by women with disabilities, we realised that...

Raised: $35,436

Goal: $50,000

นิทานชนเผ่า

การรู้หนังสือของเด็กอินเดีย

When looking at the stories told by women with disabilities, we realised that...

Raised: 56,251$

Goal: 75,000$