มัดย้อมสีธรรมชาติ 

มัดย้อมสีธรรมชาติ
25 – 26 พฤศจิกายน 2560 นี้ ยังมีที่ว่างนะคะ
“ร่วมกันย้อมผ้า ย้อมใจ ด้วยสีธรรมชาติ”

#กิจกรรมที่เราจะร่วมเรียนรู้กัน
“เลือกสีธรรมชาติ”
– รู้จักต้นไม้ พันธุ์ไม้ ที่นำมาสกัดเป็นสีธรรมชาติ สำหรับย้อมสี
“ออกแบบลวดลาย”
– เรียนรู้ศิลปะการออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมสีธรมชาติ
“ย้อมสีธรรมชาติ”
– แต่งแต้มสีธรรมชาติลงบนผืนผ้าสวยๆ ด้วยไอเดียของตนเอง


#ค่าเข้าร่วม : คอรส์ละ 3,000 บาท
• เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าเดินทาง ไป – กลับ (จากเชียงใหม่ -ชุมชน)

#วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
เขียนแนะนำตัวสั้นๆ เบอร์โทร FB LINE ID
โอนเงิน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
หมายเลขบัญชี : สมาคม IMPECT เพ่ืองานระดมทุน
ธนาคารกรุงไทย 984-3-43394-7
สาขามีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่)
โทรสอบถามรายละเอียด
กัลยา 0801358619
วิไลลักษณ์ 088 260 4079

#ความเป็นอยู่
• ยามเช้า+ยามบ่ายแก่ เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำ
• ยามค่ำคืน นั่งล้อมลง จี่ข้าวข้าวหลาม ชมดาว สนทนาตามประสาบ้านๆ
• รับประทานอาหารตามบ้านที่เข้าพักอาศัย
• ที่พักบ้านโฮมเสตย์แบบวิถีปกาเกอะญอ

#เวลา
• วันแรก เริ่มกิจกรรมประมาณเก้าโมงเช้า จะมาถึงเช้าวันนั้น
• วันสุดท้าย จบกิจกรรมประมาณบ่าย 3-4 สี่โมงเย็น สามารถจองตั๋วขากลับในเวลาหลังจากนั้นได้เลย
จำนวนรับ : ไม่เกิน 10 คน

#สิ่งของที่เตรียมมา
• เสื้อผ้าที่พร้อมลุยกิจกรรม และเสื้อผ้าตามฤดูกาล (อากาศเย็นมาก)
• ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้ำ รองเท้าแตะ อาบน้ำตามบ้านที่พัก
• ไฟฉาย ยากันยุง หมวก กระบอกน้ำส่วนตัว
• ยาประจำตัว (ถ้ามี)