ตลาดนัดปันสุข

เชิญร่วมงาน “กาดนัดปันสุข”

พบกันวันที่ 3 พ.ย. 2561
ที่ สมาคม IMPECT
ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในงาน ดังนี้
• Workshop เขียนลายขี้ผึ้ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านลายขี้ผึ้งจากชุมชนแม่สาใหม่
• มัดย้อมสีธรรมชาติ จากผู้รู้บ้านห้วยอีค่าง
• และช้อปปิ้งผลผลิตจากชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง เช่น พืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล, สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และงานฝีมือต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่: คุณกัลยา แสงยาอรุณ โทร. 080-135-8619