งานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานของการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง และจัดทำข้อเสนอร่วมกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือก และเซ็น MOU กับเครือข่ายการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *