ค่ายวิถีชีวิตม้ง

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายวิถีชีวิตม้ง ซึ่งได้พาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้การทำสวนคนขี้จุ๊ เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติของชุมชน  เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเรียนรู้การเขียนลายขี้ผึ้ง การจัดค่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เกิดจากการที่เด็กๆเรียกร้องให้มีการพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆจะช่วยทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน และได้เรียนรู้ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน และยังเป็นการสอดแทรกวิถีชีวิตของตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน