งานเปิดตัว “ห้องสมุดชนเผ่าพื้นเมือง”

เชิญร่วมงานเปิดตัว

“ห้องสมุดชนเผ่าพื้นเมือง”
เรามีเรื่องราวดีๆ ที่น่าเรียนรู้ ห้ามพลาด!!!

พบกัน 4 พ.ย. 2560
ที่ สมาคม IMPECT
ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สนุกกับกิจกรรม
• ขับขานบทเพลงและฟังดนตรีชนเผ่าพื้นเมือง
• ชมละครหุ่นเงาจากนิทานชุมชน
• เรื่องเล่าจากขุนเขา

กิจกรรมคู่ขนาน
• กิจกรรมปั๋นหนังสือ หื้อความสุข
• กิจกรรม One book one baht
• กิจกรรมหนังสือทำมือ วาดรูป และระบายสี
• ซุ้มนิทรรศการการอ่าน จากภาคีการอ่านจังหวัดเชียงใหม่
• มุมรักษ์การอ่าน
• ซุ้มแสดงของดีที่หายาก
• นิทรรศการภาพแสดงผลงาน IMPECT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่: คุณกัลยา แสงยาอรุณ โทร. 080-135-8619