• All
  • การศึกษา
  • งานฝีมือ
  • นิทานชนเผ่า
  • สิ่งแวดล้อม
  • อาหารและสมุนไพร
  • อื่นๆ
  • เด็กและเยาวชน
  • แม่และเด็ก

อาหารชนเผ่าพื้นเมืองคะฉิ่น

November 21, 2019 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

Goal $0

0%

ข้อมูลพื้นฐานชนเผ่าพื้นเมืองอิ้วเมี่ยน

November 21, 2019 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

Goal $0

0%

มาเรียนรู้พยัญชนะภาษาคะฉิ่นกันเถอะ

November 21, 2019 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

Goal ฿0

0%

องค์ความรู้กลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า (Aqkaq)

November 25, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

Goal $0

0%

ข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย

June 26, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
...

Goal $0

0%

ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

August 31, 2016 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
...

Goal $0

0%