ซานเหวอ แซ่พ่าน

ผู้รู้ด้านพิธีกรรมและประวัติศาสตร์อิ้วเมี่ยน

หมวงเจียม

ผู้รู้ด้านพิธีกรรมอิ้วเมี่ยน

มันฮิน แซ่พ่าน

ผู้รู้ด้านปักผ้าลายอิ้วเมี่ยน

ไกว้โจ แซ่โฟ้ง

ผู้รู้ด้านบทเพลงและนิทานอิ้วเมี่ยน

กรรณิการ์ อุดมศักดิ์วนิช

ผู้รู้ด้านพิธีกรรมและปักผ้าอิ้วเมี่ยน

วงศ์ชัย คณาวรรัตน์

ผู้รู้ด้านภาษาและพิธีกรรมด้านอ่าข่า

ไหล่ ศุทธพิสิฐ

ผู้รู้ด้านภาษาและสมุนไพรม้ง

เฒ่า กรกีรติการ

ผู้รู้ด้านเป่าแคนม้ง

เย่อ ทรงกิตติคุณ

ผู้รู้ด้านตีเหล็ก

หรือ พยุหวงศ์ศา

ผู้รู้ด้านบทซอและบทสวดพิธีกรรมม้ง

ยัว ถนอมรุ่งเรือง

ผู้รู้ด้านสมุนไพรและบทเพลงม้ง

นาแส ยะป่า

ผู้รู้ด้านการตัดเย็บชุดละหู่

จะอื่อ จะโลติ

ผู้รู้ด้านพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมของละหู่

มล มะลิ

ผู้รู้ด้านภาษาคะฉิ่น

มายอ ตังเปา

ผู้รู้ด้านจักสานและทำครกตำข้าวคะฉิ่น

ค่องเซา มะริบ

ผู้รู้ด้านเป่าขลุ่ยคะฉิ่น

ป๊อกนอ ตังเปา

ผู้รู้ด้านสุภาษิต คำพังเพยคะฉิ่น

ลุ่มนัน สมหรุด

ผู้รู้ด้านอาหารคะฉิ่น

จ๋าคอน ละชี

ผู้รู้ด้านการทอผ้าคะฉิ่น