Icon Heading

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบัน IKMI

Nov 29, 2019 - Nov 30, 2019 Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)

ตลาดนัดปันสุข

ขอเชิญเที่ยว "ตลาดนัด ปันสุข" วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ณ...
Nov 3, 2018 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

ตลาดนัดปันสุข

เชิญร่วมงาน "กาดนัดปันสุข" พบกันวันที่ 3 พ.ย. 2561 ที่ สมาคม...

ท่องเที่ยวชุมชนอิ้วเมี่ยน บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู: ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ตั้งอยู่ที่หมู่ 6...
Nov 25, 2017 - Nov 26, 2017 บ้านห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

มัดย้อมสีธรรมชาติ 

มัดย้อมสีธรรมชาติ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 นี้...
Jul 9, 2016 สถาบัน IKMI

เล่น สร้าง สุข

...
Nov 4, 2017 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

งานเปิดตัว “ห้องสมุดชนเผ่าพื้นเมือง”

...
Oct 22, 2016 - Oct 23, 2016 บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ค่ายวิถีชีวิตม้ง

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายวิถีชีวิตม้ง...
1 2

การจัดการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง

Icon Heading

ผู้รู้ภูมิปัญญาของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ชนเผ่าพื้นเมือง

ซานเหวอ แซ่พ่าน

ผู้รู้ด้านพิธีกรรมและประวัติศาสตร์อิ้วเมี่ยน

หมวงเจียม

ผู้รู้ด้านพิธีกรรมอิ้วเมี่ยน

มันฮิน แซ่พ่าน

ผู้รู้ด้านปักผ้าลายอิ้วเมี่ยน

ไกว้โจ แซ่โฟ้ง

ผู้รู้ด้านบทเพลงและนิทานอิ้วเมี่ยน
Icon Heading

แผนที่แหล่งเรียนรู้

แผนที่แหล่งเรียนรู้ของสถาบัน IKMI

Icon Heading

วีดีโอมัดย้อมสีธรรมชาติ